UV FILTER FOLIJA

Transparentna UV zaštita robe, nameštaja, tkanina i umetnina od uticaja sunca i bleđenja.

LEKSAN UV FOLIJE

Super zaštita leksana i nadstrešnica od sunca, isijavanja toplote. Efekat tende na leksanu.

ŠTAMPA DIZAJN NA FOLIJI

DIZAJN + ŠTAMPA NA FOLIJI

Izrada idejnog resenja i stampa na foliji. Brendiranje izloga.
Dizajnirana folija na staklu. Ispisivanje izloga.